Hjälp & stöd

Vill du ha hjälp och stöd i ditt samtal med skolan kan du vända dig till oss, då många av oss har erfarenhet av att utveckla ett fungerande samarbete. Vill du träffa en dietist/ nutritionist med inriktning på vegankost? Vi har tips på dietister/nutritionister med erfarenhet inom området:
Åsa Strindlund, MSci. Nutritionist
Pernilla Berg, PhD. Nutritionist
Erik Schölin, Leg dietist
Kåre Engström, Leg dietist